UITNODIGING AAN DE KUNSTSCHILDERS

Om deel te nemen aan de Internationale Brabantse Prijs voor de Rooms Katholieke Schilderkunst 2022. Thema “Barmhartigheid”.

De prijs bestaat uit een zilveren legpenning (unica) en een geldbedrag.

De brief van Sint Johannes Paulus II aan de kunstenaars (4/4 1999) is het onderliggende document voor de kunstschilders en juryleden.

Het fotomateriaal, van nieuwe en/of oudere werkstukken, dient uiterlijk 15 september 2022 digitaal of per post aangeleverd te worden.

Begin oktober krijgt de kunstenaar bericht over het gekozen schilderij om deel te nemen aan de expositie en prijs, welke op Driekoningen 6 januari 2023 bekend zal worden gemaakt.

Nadere bijzonderheden over de expositie volgen later.